Besættelsesmuseets Venner

Foreningens formål er at støtte
Besættelsesmuseet i Århus 1940 – 45.

Vi er en frivillig forening, hvor hovedformålet er at udbrede kendskabet til Besættelsesmuseet gennem foredrag og andre arrangementer samt at styrke medlemmernes og offentlighedens interesse for museets virke som kulturinstitution.

Vores fornemste opgave for udvalgte frivillige, er at være værter for vores gæster på museet,  forestå rundvisninger for skoleklasser og andre aftalte grupper samt almindelig hjælp til diverse opgaver i og omkring museet.
Det er således ikke en pligt at være frivillig på museet, man kan nøjes med at være støttemedlem i foreningen.


Besættelsesmuseet er en afdeling af Den Gamle By.

Skal du finde Besættelsesmuseets Hjemmeside, så klik på et af billederne her under.