Bestyrelsen

Bestyrelsen i venneforeningen.

Kim Ole Larsen, Formand.
Telefon 20 30 75 66
kol.mundelstrup@gmail.com

Stig Nielsen, Næstformand.
Telefon 23 60 87 07
Stig@pibedesign.dk

Peter Præstgaard, sekretær.
Telefon  86 25 88 18
praestgaardnet@mail.stofanet.dk

Jørgen Høy Christensen.
Telefon 86898811

jhoy@gefiber.dk

Erik Haug Andersen.
Tlf.: 86 13 95 19
schioler@stofanet.dk

Børge Olesen, suppleant.
Telefon 29 63 56 55
mail@boolesen.dk

Ole Torger. Suppleant.
Telefon 24458788/ 86190212
torgerole@yahoo.com